Schijnbaar kalm en vredig plooien de duinen van Voorne zich, in een zacht zandbed, richting de steeds veranderende zeespiegel voor de kust van Westvoorne.
Aangespoelde schelpen, spannende ribbels en een golvende vloedlijn geven het strand een markant karakter.
Als het eb is blijven kleine visjes, garnaaltjes en krabbetjes achter in overgebleven plasjes en killen.
Ter hoogte van het Breede Water, op de punt van Voorne steken enkele betonnen resten van bunkers uit de 2e wereldoorlog, opvallend uit boven het kalme zeewater.
Door het afslijten van de duinen gedurende de laatste jaren, zijn ze in het water beland.
Ze vormen een rustplaats voor vogels en bieden soms een platform voor een luierende zeehond.
Voor het strand bevinden zich enkele zandbanken waar je, bij laag water, vaak meer dan 150 gewone- en grijze zeehonden kunt zien liggen.
De laatste tellingen hebben aantallen van meer dan 300 exemplaren opgeleverd.
Zo af en toe zie je de kenmerkende rugvin van een bruinvis boven water komen en al een paar maal zijn er dolfijnen gezien.
Gedurende de grote trek, in het najaar, passeren duizenden vogels van allerlei pluimage het gebied, op weg naar hun eindbestemming in het zuiden.
Zefs visarenden gebruiken het strand en de Westplaat bij Oostvoorne om enkele dagen te rusten en te foerageren in het visrijke water.
Ook in de winter is het spannend voor wat betreft overwinterende vogels.
Groepjes sneeuwgorzen, slechtvalken en een enkele zeearend proberen hier hun voedsel te vinden en wachten op het voorjaar tot de grote reis terug naar het noorden.
In de luwte van de Maasvlakte kun je duizenden steltlopers, eenden en ganzen zien foerageren, in het zogenaamde Natura 2000 gebied.
Een stuk beschermd natuurstrand, waar vele dieren gebruik van maken en waar het, op enige afstand, heerlijk genieten is van de vele soorten vogels die er broeden en er hun maaltijd vinden.
Denk hierbij aan de nachtegaal, de roodborsttapuit, braamsluiper, rietgors, bergeenden, ganzen en foeragerende lepelaars.
De wakers over het strand zijn de prachtige duinen van Voorne,
Zij vormen, met het strand, een van de mooiste stukken natuur in Europa, door de grote diversiteit aan flora en fauna.

De Blauwborst.

Een van de bewoners van buitenste duinrand bij strand Oostvoorne