Privacyverklaring

Stichting Strand in Zicht respecteert de privacy van bezoekers en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen, wat we daarmee doen en welke rechten u heeft. Stichting Strand in Zicht houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

U kunt de website van Stichting Strand in Zicht bezoeken zonder dat duidelijk wordt wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Deze staan in deze privacyverklaring vermeld.

 

Contactformulieren e-mail

Als u een contactformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, of als u ons financieel wilt steunen dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om uw vraag af te handelen. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Beeldrecht

Tijdens de ontmoetingen van stichting Strand in Zicht en gerelateerde activiteiten worden regelmatig foto’s genomen van personen en sfeerbeelden waarop vrijwilligers en andere betrokkenen staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website, social media-kanalen en andere communicatiemiddelen van stichting Strand in Zicht verschijnen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dat kenbaar maken via ons emailadres. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en/of encryptie.

Websites van derden

Op onze website treft u ook links aan naar andere websites. De Stichting Strand in Zicht is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

 

Gebruik van cookies

Op de website van de Stichting Strand in Zicht wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. En ook geen andersoortige “tracking” middelen. Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina’s bezocht worden.


Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens en als u wilt dat wij gegevens verwijderen dan zullen wij dat doen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op, per e-mail via info@voornemaasvlakte.nl.

 

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacyverklaring of over hoe stichting Strand in Zicht omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u deze richten aan:

Stichting Strand in Zicht, Voorne Maasvlakte.
Email: info@voornemaasvlakte.nl