Missie Stichting Strand in Zicht

De stichting Strand in Zicht stelt zich als doel een bijdrage te leveren aan het bewaken en het veiligstellen van de unieke natuurwaarden van de stranden en het zeeleven in de kustwateren van Voorne, de Maasvlakte en de Kop van Goeree.

De stichting beoogt hiermee de aantrekkingskracht van het gebied op (potentiele) bezoekers en haar bewoners te bewaken en te bevorderen.
Hoe wil de stichting haar doel bereiken:

⦁ Middels voorlichting en educatie wil de stichting het belang van bescherming van de natuurwaarden en het zeeleven onder de aandacht brengen en bewustwording creëren over de unieke kenmerken van het gebied. Door bewustzijn kunnen bezoekers hun gedrag zodanig aanpassen waardoor (zee)zoogdieren en overige dier- en plantensoorten beter beschermd worden in hun natuurlijke omgeving. Op deze manier wordt aandacht besteed aan de invloed en de consequenties van menselijk gedrag/handelen op het ecosysteem en de daarin levende dier- en plantensoorten. Verder wordt algemene informatie gegeven over de diersoorten die voorkomen in het biotoop strand en kustwateren. De stichting wil het publiek bereiken via het concept “educatie op locatie”. Deze educatie zal met regelmaat op de stranden van Voorne en de Maasvlakte plaatsvinden maar kan ook elders worden georganiseerd. Via social media en haar website wil de stichting geïnteresseerden bereiken en een nieuw potentieel publiek aanspreken.

De stichting organiseert, stimuleert en ondersteunt activiteiten en natuurwetenschappelijk onderzoek. Op deze wijze wil de stichting de natuurbeschermingsactiviteiten in het gebied verder stroomlijnen, verbeteren en professionaliseren. Dit wil zij bereiken door contacten te onderhouden en constructief samen te werken met organisaties welke activiteiten ontplooien en verantwoordelijkheden dragen in het aangegeven gebied. De stichting wil een bijdrage leveren in situaties met conflicterende belangen.

⦁ Strand in Zicht wil het publiek van het aangegeven gebied informeren over het (restrictieve) beleid aangaande de opvang van zieke en gewonde zeezoogdieren. Zij wil door deze voorlichting negatieve beeldvorming van het publiek en daarmee een negatieve weerslag op het gebied voorkomen.

⦁ De stichting neemt meldingen van kadavers van zeezoogdieren in het aangegeven gebied in behandeling. Vervolgens draagt zij zorg voor het bergen en transporteren van deze kadavers voor destructie of wetenschappelijk onderzoek.

Activiteiten die buiten de stichting vallen maar worden uitgevoerd als vertegenwoordiger van de organisatie “Eerste Hulp bij Zeezoogdieren” (EHBZ):

-Ontvangen en in behandeling nemen van deze meldingen   Lokalisatie, observeren van het betreffende dier;
-Overleg met verantwoordelijk dierenarts van erkende opvangcentra over de te nemen vervolgstappen;
-Eventueel vangen en transporteren van deze dieren naar de daartoe aangewezen locatie;

www.ehbz-nederland.nl