Het natura 2000 gebied vormt de overgang naar het lange strand dat de Maasvlakte moet beschermen tegen de soms gulzige en machtige golven van de Noordzee. Een kunstmatig opgespoten verdediging, die door de wind en de golven omgevormd is tot een dynamisch natuur en recreatie gebied.
Na iedere storm is het weer en verrassing in welke vorm het strandzand zich heeft laten plooien. Stuifgedeelten zijn opgehoogd of uitgesleten en de, na de vloed achtergebleven plassen vormen killen waar de diepte van het water vaak onvoorspelbaar is.
Menige “zoeker” of wandelaar heeft er al fossielen gevonden of opwindende aanspoelsels aangetroffen.

Afkomstig uit de tijd dat Nederland nog aan Engeland was verbonden en de ijstijd regeerde. Eieren van roggen en haaien, die voor de kust leven liggen na een onstuimige dag, vaak langs de zeereep. De vele zeevogels, zeehonden en bruinvissen voor het strand, maken het geheel tot een spannende belevenis.
Wie van de rauwe kant van onze stranden houdt, zal hier zeker volop kunnen genieten!