Opgespoten met zand van de bodem van de Noordzee uit verschillende lagen en diepten, bevat het strand van de Maasvlakte een rijkdom van een ver verleden toen de Noordzee nog toendra was, bevolkt met grote grazers en hier en daar een nederzetting met onze voorouders.  Sporen uit die tijd zijn nu volop te vinden gewoon op het strand aan de oppervlakte. Wat dagelijks wordt weggeraapt door fossielenzoekers wordt weer aangevuld door de zee die keer op keer met haar stroming onderlagen blootlegt en omwoelt en voor nieuwe fossielenaanwas zorgt.

Van mammoetbotten en kiezen tot fossiele muizentanden, in het bezoekerscentrum Futureland van het Havenbedrijf is een permanente expositie waar dit alles is te vinden.  Voor wie meer geïnteresseerd is hierin raden we aan deze expositie eens te bezoeken of eens kennis te nemen van de interessante uitgave van het Havenbedrijf “ Schattten van het mammoetstrand”.  Maar gewoon zelf zoeken kan natuurlijk ook.  Op onze site willen ook regelmatig aandacht besteden aan dit interessante onderdeel van de Maasvlakte.

Als voorproefje plaatsen we hier twee prentjes van vondsten die we bij het bergen van een zeehond bij toeval deden, een kies en een stuk van een kniegewricht van een mammoet.