Deze zeezoogdieren kunnen voorkomen voor onze kust.

Bruinvissen zie je regelmatig, maar voor de meeste anderen heb je wat geluk nodig….