aalscholver in baltskleed

aalscholver

Witte dijvlekken en de witte kopveren, kenmerkend voor het kleed in het voorjaar van de aalscholver