All posts by Ad 't Hart

Een echte bonte piet

Deze bonte piet, ook wel scholekster genoemd, doet zijn naam eer aan. Geringd met twee ringen aan beide poten, sjokt hij voort langs de waterkant, als een bonte harlekijn. Kan het niet een ringetje minder?? Waarschijnlijk een makkelijk te vangen exemplaar, 4 keer reeds was hij het haasje. Hoe meer , hoe zwaarder, hoe logger en hoe makkelijker te vangen. Het is wachten op de vijfde.


Zelfs een mislukte opname kan nog aardige informatie bevatten

Bij de spuisluis aan de Brouwersdam weer eens grijze zeehonden zitten spotten. Met de telelens tussen de spijlen van het hek door en dan maar hopen dat je snel het juiste moment kan pakken: waar komen ze boven, kan ik twee koppen tegelijk in beeld krijgen, krijg ik ze wel in beeld?? Je hebt met de lens weinig bewegingsruimte tussen de spijlen. Veel van de opnamen zijn rijp voor de digitale prullenbak. Zo ook deze: te laat, wist ik. Maar thuis met de opname op het beeldscherm bedacht ik me: 5 vingers met nagels in actie zie je zelden. Vandaar dat ik de lezer deze opname toch niet wil onthouden.


Voorbereiding op de grote klus

In een weide op de Kwade Hoek troffen we deze ram die zich voorbereidde op zijn grote jaarlijkse klus, dekblok al om het lijf gesjord. Nog even krachten op doen alvorens verenigd te worden met een kudde bronstige ooien. Het is er weer de tijd voor. Een ervaren dekram kan binnen een paar dagen wel zo’n veertig ooien heel erg gelukkig maken. Over een maand of vijf zullen we resultaten zien.


World Cleanup day

Vanmorgen om half tien trapte wethouder Lies vd Pol van de gemeente Westvoorne de World Cleanup day af aan de oever van het Haringvliet voor een groep van ca 50 vrijwilligers. 1 team vertrok onder het tunneltje van de n57 naar het noordzeestrand , een ander bekommerde zich om de oever van het Haringvliet om daar het met name plasticafval te gaan verzamelen. Op verzoek van de wethouder gaf onze stichting bij monde van Geert Faasse een kort college adhv voorbeelden van afval over de negatieve gevolgen van dit hardnekkige probleem.


Deelname aan de Duinendag

Op deze zonovergoten middag in de duinen van Voorne waren we aanwezig op de Duinendag van het Zuid-Hollands Landschap. Een evenement waarbij bezoekers van de duinen van Voorne een wandelroute konden volgen langs een tiental posten waar alle aspecten van het kustgebied aan de orde kwamen. Vanzelfsprekend namen wij het leven rond de vloedlijn voor onze rekening, maar ook een onderwerp zoals het afval kwam aan het bod. Een stroom van bezoekers passeerde tussen twaalf uur en half vijf onze kraam en kon zich verbazen over fossiele walviswervels, mammoetkiezen, roggeneieren en verhalen over zeehonden. Dit met als doel de nieuwsgierigheid naar meer aan te wakkeren. We hopen en denken dat menigeen er nog eens aan terugdenkt….


Nog eenmaal de Wolfsmelkpijlstaartrups

Nogmaals op zoek gegaan naar deze rups. Het is laat in het seizoen en de kans op een treffen neemt aanzienlijk af. Op de Kwade Hoek jutter Geert tegen het lijf gelopen die me wist te vertellen dat ergens bij het verste duintje op de noordwest punt er nog een zou moeten zitten. Te weinig tijd en te ver. Ik steek dwars door, terug naar de parkeerplaats. Honderden Zeewolfsmelkplanten en dan op eens deze kanjer , 8 centimeter lang , boven in de plant. Schitterend in de volle zon, missie geslaagd!


Strandplevier

Minder bekend en kleiner in aantal dan zijn neef de Bontbekplevier. Dit volwassen exemplaar , vermoedelijk een vrouwtje gezien het ontbreken van de oranjebruine kruin dat het mannetje kenmerkt in de zomer, vanmorgen gefotografeerd op de Kwade Hoek. Duidelijk zichtbaar de niet doorlopende kraag, een van de verschillen met de bontbekplevier en het gemakkelijkste geheugensteuntje.


Laat nest strandplevier

Vanmiddag op de Kwade Hoek deze volwassen Strandplevier met 3 nog niet vliegvlugge jongen. Een mooi nest , waarschijnlijk een tweede leg uit juli (jongen zijn na ca 5 weken volgroeid en zelfstandig). In een onlangs verstrekt bericht over het broedresultaat van de Strandplevier op het Verklikkersstrand op Schouwen werd vermeld dat daar 12 broedparen geteld waren die in totaal 8 jongen hadden voortgebracht; dan stemt deze waarneming van vandaag positief! In het totaal wordt het aantal broedparen in Nederland op minder dan 150 geschat. Voor verdere info over de Strandplevier: zie de rubriek Strandvlooien.