Even momentje rust voor deze Havik

In de binnenduinen van Voorne neemt een Havik een momentje rust op een tak in de buurt van zijn nest met jongen. Vermoedelijk zojuist een prooi bezorgd, het gepiep en gekrijs was verstomd. Even opladen en dan weer op pad voor nieuwe aanvoer.

Moeilijk om vast te stellen of het hier om een adulte man of vrouw gaat. De verschillen zijn relatief en het was makkelijker geweest als het ouderpaar tezamen gefotografeerd was. Het vrouwtje is een slag groter, de iris van het mannetje is meer oranje, zijn wenkbrauwstreep iets breder en de kop wat ronder. De kleur van de bovenzijde is bij de man grijs met een blauwe zweem en bij de vrouw grijs met een bruine zweem. Mijn eerste indruk was een vrouwelijk exemplaar, een kenner die ik raadpleegde dacht aan een mannelijk exemplaar. U mag het zeggen. Toen ik de kamera neerlegde en de verrekijker pakte was de vogel gevlogen!

Er bevinden zich in de begroeide duinen meerdere haviksnesten. Dagelijks zijn deze roofvogels jagend waar te nemen op het Groene strand, de Slikken en de Westplaat. Op de Westplaat heeft in een wilg jaren achtereen een Havik gebroed en dat op 30 meter afstand van de hoogwater lijn. Waarschijnlijk uniek in Nederland, het is tenslotte een bosvogel.