Wanneer je een zilvermeeuw met blote hand kunt vangen is er iets mis. Welnu , dat bleek hier ook het geval te zijn. Ingeseind door een fossielenzoeker op de Maasvlakte troffen we een zilvermeeuw die geen enkele beheersing meer had over zijn poten, niet kon lopen en ook niet meer de afzet kon doen om te gaan vliegen. Er komen op de Maasvlakte veel meeuwen voor en op basis van de aantallen kan je ook regelmatig zieke of verzwakte exemplaren of gewonde exemplaren ziet. Deze heeft het niet gehaald. Niet sterk genoeg om te overleven of gewoon een pechvogel.