In het najaar is er op de maasvlakte voor vogelliefhebbers veel te zien. Vooral bij noordwesten wind kunnen langstrekkende zeevogels goed waargenomen worden vlak onder de kust . Bij de vogeltelpost vlakbij de blokkendam zijn veelvuldig vogelwaarnemers te vinden die de zee afspeuren en de voorbij trekkende zeevogels trachten te spotten en te tellen. Veel van deze vogels zijn niet algemeen bekend omdat ze niet hier aan land komen, vrijwel het hele jaar door op zee leven en alleen aan land komen om te broeden en dat dan op een verlaten rotskust of eiland , bij Noorwegen of Shotland. Keilend op de wind vlak boven de golven trekken ze langs, sommigen soorten met nauwelijks vleugelslag, andere meer energie gebruikend met frequente vleugelslag. In october hebben we daar een paar uurtjes doorgebracht en op grote afstand met de telescoop fraai de noordse pijlstormvogel langs zien trekken, zeldzaam! Daarna naar het strand van Rockanje gereden waar een melding van een gestrande zeehond was gedaan ( loos alarm, althans zeehond niet meer aangetroffen). Wat schetst onze verbazing: in de branding werd een totaal uitgeputte noordse pijlstormvogel aangevallen door een meeuw!! Toeval???, van zeldzame waarneming op zee binnen een uur als drenkeling aangespoeld.