2 strandingen dode bruinvis op Kwade Hoek.

Was nog in opvangcentrum toen er 2 dode bruinvissen werden gemeld op het strand van de Kwade Hoek.

Beide kadavers waren niet bijster vers….

Neus dicht en handschoenen aan!

Foto’s gemaakt, geslacht bepaald, leeftijd geschat en lengte opgemeten.

Netjes geborgen.