Archives september 2019

World Cleanup day

Vanmorgen om half tien trapte wethouder Lies vd Pol van de gemeente Westvoorne de World Cleanup day af aan de oever van het Haringvliet voor een groep van ca 50 vrijwilligers. 1 team vertrok onder het tunneltje van de n57 naar het noordzeestrand , een ander bekommerde zich om de oever van het Haringvliet om daar het met name plasticafval te gaan verzamelen. Op verzoek van de wethouder gaf onze stichting bij monde van Geert Faasse een kort college adhv voorbeelden van afval over de negatieve gevolgen van dit hardnekkige probleem.


Deelname aan de Duinendag

Op deze zonovergoten middag in de duinen van Voorne waren we aanwezig op de Duinendag van het Zuid-Hollands Landschap. Een evenement waarbij bezoekers van de duinen van Voorne een wandelroute konden volgen langs een tiental posten waar alle aspecten van het kustgebied aan de orde kwamen. Vanzelfsprekend namen wij het leven rond de vloedlijn voor onze rekening, maar ook een onderwerp zoals het afval kwam aan het bod. Een stroom van bezoekers passeerde tussen twaalf uur en half vijf onze kraam en kon zich verbazen over fossiele walviswervels, mammoetkiezen, roggeneieren en verhalen over zeehonden. Dit met als doel de nieuwsgierigheid naar meer aan te wakkeren. We hopen en denken dat menigeen er nog eens aan terugdenkt….