Bruinviskalf Kwade Hoek

De gemelde kleine Potvis op de Kwade Hoek bleek een pas geboren Bruinvis kalf.

Geborgen volgens protocol.