De acrobatische Dwergstern

foto’s en tekst Joyce Oudwater

Een klein (lengte van 21 tot 25 cm), sierlijk, en onverschrokken zeevogeltje. De Dwergstern, een vlieg kunstenaar.Ze zijn zo snel en maken loopings, kurketrekkers, vliegen ondersteboven en zelfs het voetenwerk wordt niet vergeten. De mooie en sierlijke puntige vleugels en gevorkte staart maken dit mogelijk.

Maar kom je in de buurt van het nest dan gaat het pas echt los. Razendsnel en met veel geluid wordt het opgenomen tegen de grootste vijand. De Dwergstern is eigenlijk een hele grote stoere vogel, in een klein sierlijk lijf.

De Dwergstern is sinds de jaren 6o een zeldzame broedvogel die in kleine kolonies broedt op rustige delen van het strand. Het huidige aantal wordt geschat op 1000 tot 1025 broedparen in Nederland.

Het nest wordt gemaakt in een ondiep kuiltje in het zand en hierin worden twee of drie klein goed gecamoufleerde eieren gelegd, die zeer begrijpelijk vaak over het hoofd worden gezien.Door de uitvoering van de Deltawerken, de uitbreiding van de Rotterdamse haven/Maasvlakte zijn veel broedplaatsen ongeschikt geworden of volledig verdwenen.

Mede dankzij de werkgroep Strandbroeders van de Vogelbescherming die zich op het Maasvlakte strand inzet om deze Dwergstern te beschermen, broedt er een kleine kolonie op het Maasvlakte strand.

Door het afzetten van het broedgebied wordt voorkomen dat de eitjes over het hoofd gezien worden en kunnen de Dwergsterns de kleintjes grootbrengen ondanks een druk strand.