De eider

In ons vorige bericht spraken we nog over een mannetje eidereend. Officieel naam is tegenwoordig echter eider. Een fraaie vogel met een hoofd afwijkend van hetgeen we gewend zijn bij eenden. Eten vnl mosselen en kokkels die ze geheel doorslikken en in de sterk gespierde maag vergruizen. De Wadden zijn hun zuidelijkste broedgebied, in de winter echter ook in onze Delta voor de kust waar te nemen. De oranje snavel bij deze mannetjes duidt op exemplaren van de de arctische ondersoort die hun broedgebied hebben op IJs- en Groenland (Somateria mollissima borealis)