Grote mantelmeeuw

In de wintermaanden aanwezig in ons land. Heeft dan stuivertje gewisseld met de Kleine mantelmeeuw die zomers algemeen aanwezig is en de wintermaanden zuidelijker doorbrengt.