Grote of Kleine mantelmeeuw……

Ze lijken erg op elkaar, zelfde tekening, zelfde kleurenpatroon. Toch zijn ze makkelijk te onderscheiden. Het bekendste ezelsbruggetje: “de Grote mantelmeeuw heeft rode poten” waarbij de “r” het bruggetje vormt. Nu zijn de poten meer roze/vleeskleurig danwel grijs. Bij de Kleine mantelmeeuw zit het meer in de buurt van geel.

Zie je in een groep van Zilvermeeuwen, Kleine mantelmeeuwen, Kokmeeuwen een Grote mantel bivakkeren dan zul je geen moment twijfelen. Met kop en schouder torent hij boven het gezelschap uit. Niet alleen qua lengte en hoogte, maar zeker ook door zijn massa. Zware borst en nek, grote snavel. Imposante vogel, ook in de lucht met zijn machtige en rustige vleugelslagen. De grootste meeuwensoort die we kennen.

Een derde invalshoek bij de determinatie is de periode van het jaar. De Kleine mantel broedt in grote getale in Nederland (Delta en Wadden) en is in de winter nauwelijks nog aanwezig. De Grote broedt zeer beperkt in dezelfde gebieden maar is in het najaar en de winter hier meer te vinden.

Mocht U zich nog afvragen welke staat afgebeeld: grijs/roze poten, fors gebouwd en gefotografeerd in het najaar…