Overlevingsdrang.

Deze bejaarde grijze zeehond op de foto verblijft de laatste weken steeds vaker en langer op het strand.

Enkele kleine verwondingen, een bolle rug en verminderde alertheid wijzen op een moeizame oude dag.

Toch laat het oude dier duidelijk merken dat hij enige benadering niet op prijs stelt.

Een laag en dreigend gegrom houdt nieuwsgierige wandelaars op afstand.

Voor de zekerheid hebben we de omgeving veilig gesteld, voor hem en voor de mensen die het niet kunnen opbrengen om het dier met rust te laten.

Oud of niet, het blijven roofdieren met een rij vervaarlijke en scherpe tanden.

Gelukkig is het dier gisteren gestrand op een plek waar geen wandelaars zijn toegestaan.

Hopelijk krijgt hij nu de rust die het oude dier toekomt.