Het geheimzinnige oog van de Visdief

Voor zover mij bekend vertonen alle sterns het typische kenmerk om in prachtkleed, het kleed tijdens de paring- en broedtijd, de ogen te verbergen in de zwarte tekening van hun hoofd. Na de broedtijd verdwijnt deze zwarte vlek ten dele en worden de ogen weer zichtbaar.

Eenmaal je aandacht door zo’n verschijnsel getrokken blijft dit je achtervolgen. Onbevangen kijken is niet meer mogelijk. Meerdere vogels hebben ogen met een donkere iris gevat in een zwarte of donkergekleurde kop. Ondanks dit blijft het oog van de kraai goed waarneembaar door grootte en bolling. Een Kokmeeuw heeft er een keurig wit ringetje omheen. Bij de stern is niets hiervan het geval.

Als je dan een foto maakt van een Visdief en het zonlicht valt op het oog waardoor het uit de zwarte oogkap springt, ben je daar blij mee.

Lekker boeien, zult U denken. Toch, waarom is er niet over nagedacht om de ogen twee millimeter lager te plaatsen of de zwarte vlek iets hoger te laten aanvatten? Maakt het contact met het dier zoveel persoonlijker. Allemaal onbelangrijk: let er toch maar eens op als U een stern ontmoet.