Kwade Hoek……..

Vanmorgen vroeg op de uiterste punt van de Kwade Hoek deze vrome zilvermeeuw, ogen gesloten, poten naar de hemel gericht.  Kwade Hoek deed echter zijn naam eer aan. Geslagen door de slechtvalk, of andere carnivoor. De hals lijkt in ieder geval lekker te zijn!