Luie namiddag

Brouwersdam ‘s middags 4 uur, lange werkdag zit erop. Voedselzoeken begon vanmorgen om half acht, nu voldaan en loom uitrusten in de fletse februari namiddagzon. Twee zilvermeeuwen , te gewoon om de rubriek “nieuws” te halen, maar leuk genoeg voor “strandvlooien”.