Onwaarschijnlijk kleurenpalet, bijzonder model

Middelste Zaagbek. Gewoon in ons gebied, zeker in de winter. Zomers zeldzaam, er broeden amper 80 paar in Nederland. Zoveelste eend waar je een verhaaltje bij kunt schrijven van overwinteren in Nederland en broeden in het verre noorden. Maar nu is de vogel goed te zien, vooral aan de kust.

Opvallend door de vorm van de snavel, de kuif, de rode ogen (“ledjes”) en de mannetjes door het mooie verenkleed. Lijkt uit dezelfde verfdoos te komen als de Grote Zaagbek, Bergeend en Slobeend.

Deze twee heertjes zaten zo dicht onder de kust dat ze schuil gingen achter de oeververdediging. Lekker dicht bij en dan toch nog lastig vast te leggen…..

Middelste Zaagbek
Twee Middelste Zaagbekken vlak onder de kust