Slagtand…

Aangespoeld of vrij gewoeld?

Dit stuk slagtand lag in elk geval op de laagwaterlijn.

Als je het zo in je hand houdt en bedenkt dat dit mogelijk meer dan 100.000 jaar geleden hier rondliep….

Een bijzondere gewaarwording!