Strandplevier, kleed in ontwikkeling.

Twee jongen uit hetzelfde nest met het kleed in ontwikkeling naar volwassenheid. Zwarte halsband ontbreekt nog, maar rechter jong is duidelijk al verder op weg naar het adulte kleed.