Barnsteen

Op de foto zie je een stukje versteend hars dat afkomstig is uit naaldbomen. Hars biedt bescherming tegen allerlei invloeden van buitenaf, als insecten en schimmels.

In vloeibare vorm heeft het vaak een langgerekte kegelvorm en omdat het zo kleverig is blijven er er soms insecten en plantenresten in plakken, die dan kunnen worden ingesloten.

De hars verhardt tot barnsteen wanneer het snel wordt afgesloten van de lucht en er dus geen oxidatie kan optreden. Dit proces heet fossilisatie en is zeker een langdurig proces.

Het kan wel tienduizenden jaren duren voor we het als barnsteen of amber op het strand kunnen aantreffen.

Een stukje bevroren in de tijd uit een naaldbos uit het verleden….