Zwarte stern in de (v)lucht

Aan de kust zijn we verwend met sterns. Het gaat slechts om een paar soorten maar de aantallen mogen er zijn. Sierlijke vogels, meesterlijke vliegers, een waar genot voor het oog. Op en rond de stranden van de Delta broeden Kleine stern, Visdief en Grote stern.

In de wintermaanden moeten we het zonder doen, een enkele overwinterende Reuze stern daargelaten. Reden om juist nu te genieten. Er is een soort die aan de kust ontbreekt maar wel met een aantal kolonies in ons land te vinden is: de Zwarte stern. Een moerasstern in tegenstelling tot de eerder genoemde zeesterns.

We wilden de Zwarte stern toch een keer laten zien. Enthousiast geworden door de vogelgids die hun vlucht als trager dan die van de zeesterns omschrijft, togen we naar de Zouweboezem bij Ameide om hem vast te leggen. Een trage vlieger is tenslotte makkelijk te fotograferen. Het bleek allemaal weerbarstiger.

Sterns staan bekend om hun luchtacrobatiek en enorme wendbaarheid. Het “trage” bleek een niet waarneembare variatie te zijn. Hier schoten we dus niets mee op. Als je het menu van deze vogel kent, vliegende en op het wateroppervlakte levende insecten, dan begrijp je dat trager niet sloom of langzaam kan betekenen.

Slechts een paar opnamen aan de trip overgehouden. Mooie stern die met zijn zwart getinte delen fraai afsteekt tegen het frisse voorjaarsgroen.