Tureluur

Twee tureluurs in winterkleed foerageren ijverig in de ondieptes bij de laagste waterstand. Rijkdom die maar een paar uur per dag beschikbaar is ligt nu voor het oppikken. Wel even doorwerken voor het water weer te hoog wordt . Kenmerk zijn de oranje-rode poten, in het voorjaar meer rood-oranje. Juvenielen hebben een geel-oranje onderstel. Overwinteraars zijn afkomstig uit IJsland (ondersoort robusta) of uit Engeland (ondersoort britannica). Het onderscheid in het veld is moeilijk te zien: zit in de lengte van de poten. Om tureluurs van te worden. En de Nederlandse broedpopulatie? Die is met TUI vertrokken naar Spanje of Noord Afrika.