Vanmorgen vroeg op de Kwade Hoek deel 1

Vanmorgen vroeg op de Kwade Hoek twee groepjes sneeuwgorzen gespot.  De eerste groep van 28 stuks foeragerend op de grens van schorre en strand kon slechts op grote afstand worden waargenomen. De tweede groep van 7 exemplaren bleef onverstoorbaar doorgaan met foerageren aan de rand van een strandplasje. Toch leuk om dan even de telelens erop te zetten.  De sneeuwgorzen zijn vaste overwinteraars aan de kust van Goeree en Voorne, niet zeldzaam wel bijzonder. Daarnaast gewoon een mooi vogeltje, ook in winterkleed.