Bezoek aan Cornwall

Onlangs een korte vakantie doorgebracht in Cornwall. We zouden het voor deze site een studiereis hebben kunnen noemen of werkbezoek, maar dat zou een vlag zijn die de lading niet dekt. Het was een vakantie waarbij de kust natuurlijk centraal stond. De komende dagen zullen we een paar plaatjes laten zien van kust- en zeevogels die ook bij ons goed bekend zijn maar door de andere biotoop niet aan land komen, laat staan tot broeden.

Bovenstaande afbeelding is nog het meest verwant: een Zilvermeeuw dermate gericht op voedsel van de argeloze voorbijganger dat hij zich van een afstand van 1 meter rustig liet fotograferen, in de haven van St Ives.