Bijvangst

Dit weekend liep ik op het strand van Ouddorp om een paar plaatjes te schieten van de Pijlstaarten die daar steevast op de strandplassen bivakkeren. Fraaie eenden, maar daar kom ik later nog een keer op terug. Het was laag water en de afstand van de plas tot de zee bedroeg zo’n 200 meter. Midden op die grote lege vlakte tussen de plas en de waterlijn zat een vogel te rusten. Kop weggedraaid, waardoor ik niet goed kon waarnemen wat het was, maar zijn silhouette gaf mij een sterk vermoeden. Het was wat ik hoopte: een Slechtvalk.

Op zo’n open vlakte zonder dekking is de kans niet groot om de vogel goed te benaderen en op redelijke afstand te kunnen fotograferen. Daarnaast was er ook niet veel tijd, er naderde achter mij een stel wandelaars met honden. Langzaam de afstand tussen de vogel en mij verkort. Tot ik voldoende genaderd was om het over te laten aan de telelens. Aardige prent kunnen maken, de ring aan zijn poot ook kunnen aflezen ( moet nog uit “vogelen” waar deze geringd is). Vermoedelijk zat dit mi volwassen vrouwtje lekker na te genieten van een verorberde prooi. Op enig moment werd het haar toch te druk en koos ze het hazenpad.

Slechtvalken zijn hier niet zeldzaam. Op de stranden van Voorne en Goeree worden ze veelvuldig waargenomen. Broedvogels die hier blijven worden aangevuld met noordelijke soortgenoten die hier komen overwinteren. In de winter zijn de aantallen in Nederland dan ook groter dan in de zomer ( SOVON 2015: broedparen ca 170, winteraantallen 500-800). Nu nog even uitzoeken waar deze vandaan komt . Wordt vervolgd.