Bijzondere vondst: een Kleine alk

Woensdagmiddag werd door Niels Fledder een kleine gewonde vogel aangetroffen op het strand van de tweede Maasvlakte. Niels, een goede bekende die vaak op het strand te vinden is, fungeert als een extra paar ogen voor ons. Hij heeft de vogel naar een beschutte plek gebracht en daarna contact gezocht. Bij aankomst bleek het te gaan om een zeldzame, adulte Kleine alk. Gewond aan de rechtervleugel en weinig alert. Het ongelukkige dier is door de dierenambulance naar het vogelopvangcentrum Karel Schot in Rotterdam gebracht. Bij het overladen nog even bovenstaande opname gemaakt. De kleine vogel, grootte van een spreeuw, vrijwel geen nekje en korte vleugels, verblijft in de wintermaanden op zee. In de zomermaanden broeden ze met miljoenen in het arctisch gebied.

De Kleine alk is familie van de Alk en Zeekoet. Een groep waartoe ook de Papegaaiduiker, Zwarte zeekoet en Kortbek zeekoet behoren. De Alk en de Zeekoet tref je in de wintermaanden aan aan de kust. De andere bij hoge uitzondering. De Kleine alk verwaait wel eens met een storm en kan in sommige gevallen een aantal weken op onze wateren achter de zeedijk verblijven. Een aantal jaren geleden zaten er gedurende langere tijd een aantal in de Westkapelle kreek op Walcheren. Mijn laatste waarneming en nu dan eentje in een kooitje.