Bijzondere Zwarte ruiters

De meeste wandelaars zullen er voorbij lopen, merken ze niet op. Gewoon een paar Tureluurs. Maar het is bijzonder. Te zien in deze winterperiode, in de Delta. Het gaat om Zwarte ruiters.

Slechts een heel beperkt aantal overwintert in Nederland. En dan vnl aan de zuidkant van het eiland Schouwen met als hotspot Flaauwers inlaag bij Kerkwerve.

Op het eerste gezicht denk je aan een Tureluur. Het winterkleed is grauwer, de poten en snavel zijn langer, de vogel iets groter. En hun manier van foerageren wijkt af: meer in groepen grondelend.

Maar dan in het voorjaar verandert hun kleed in vrijwel egaal zwart, voor korte tijd worden ook de rode poten zwart. April-mei vertrekken ze naar het hoge noorden om daar te nestelen en jongen groot te brengen. Eind juni keren de vrouwtjes al terug: na het leggen van de eieren laten ze de zorg voor de jongen over aan de mannetjes (om de vrouwtjes niet verder fysiek te belasten na het produceren van de eieren met het oog op de trek naar Afrika). De mannetjes en het kroost volgen later. Bij die stop in Nederland op weg naar Afrika van Finland en Rusland en vice versa kan je ze beperkt waarnemen, in hun bijna zwarte kleed.

Na september zijn ze alle uit Nederland verdwenen, behalve die paar op Schouwen dan.