Boreale gans met een migratieachtergrond

De Canadese Gans. Officieel Grote Canadese Gans, daarnaast heb je de Kleine en wat ondersoorten. In de Sovon Vogelatlas en de ANWB Vogelgids moet je zoeken onder “grote” anders vind je hem niet. Voor hier houden we het op Canadese Gans. Een invasieve exoot die niet meer gewenst is. In Zuid-Holland mag het beestje worden uitgeroeid: het hoort hier niet thuis en richt teveel schade aan. Onmogelijke opgave, gaat ze niet lukken. Medio vorige eeuw enthousiast binnengehaald uit Canada en Noord-Amerika als park- en siervogel, heeft de Canadese Gans zich succesvol vermeerderd en verspreid in Europa. In Nederland hebben we nu zo’n 10.000 broedparen en ca 50.000 overwinteraars. Nu willen we hem niet meer. Mooie, indrukwekkende vogel, onze grootste gans. Het uiterlijk is onmiskenbaar en toch kan je je in het veld behoorlijk vergissen en hem aanzien voor een brandgans. Niet als je goed kijkt, maar wel bij een vluchtige waarneming aan de rand van je blikveld, komt door de vrijwel identieke kleurschakering. Maar op dit plaatje zijn de verschillen overduidelijk: grootte, snavelvorm, plaats van de witte vlekken, fysionomie. Geniet er nog maar even van zolang het nog kan.