Concurrent van de Eider en de Scholekster

Voor de kust van Goeree, langs de randen van het Slijkgat veegt een vissersschip de bodem schoon en haalt netten op vol met kokkels. Eindbestemming van deze schelpen: paella. De vangst wordt voornamelijk geëxporteerd naar de zuidelijke landen van Europa.

De consumptie in Nederland is beperkt, behoudens dan die door de Eidereend en Scholekster die hier hun noodzakelijke calorieën uit halen. Voor de discussies over voedselconcurrentie tussen mens en dier verwijzen we naar het internet. Hier houden we het op een sfeerprentje van het vissersambacht voor de kust van Goeree met op de achtergrond de kust van Voorne.