De bijna vergeten Bonte kraai

Wat doet een foto van de Bonte kraai op deze site? Kijkcijfers krik je er niet mee op, de jongere lezer zal geen blik van herkenning hebben en menigeen zal de combinatie met het strand niet veronderstellen.

Maar toch, ook dit verhaal moet verteld worden. Zo’n 50 jaar geleden was het normaal dat in de wintermaanden groepjes Bonte kraaien uit het koude noorden afdaalden naar het minder koude Nederland. Zo’n invasie te zien was een attractie.

De Bonte kraai is een variatie van de Zwarte kraai, mogelijk ontstaan door splitsing van kolonies in de IJstijd. Kruisingen zijn nog mogelijk en komen voor in gebieden waar beide broeden. De laatste jaren is de overwintering in Nederland van de Bonte echter een uitzondering geworden. Hooguit nog een enkel individu, groepen komen niet meer voor.

Deze wijziging in de overwinteringstaktiek wordt vooral verklaard uit het wegvallen van vuilstortplaatsen in ons land in tegenstelling tot noordelijker landen waar deze nog wel aanwezig zijn. De Bonte kraai is een opportunist die graag gebruik maakt van deze snackplaatsen.

Groot was mijn verbazing om in Schotland deze vogel gewoon aan te treffen als standvogel en dus ook broedvogel. Had het kunnen weten maar was er niet op voorbereid, te veel aandacht voor de kustvogels. Het laatst dat ik een Bonte had gezien was een paar winters geleden toen een solitaire vogel overwinterde op de Maasvlakte. Ja, op en om het strand. Een favoriete plek voor kraaiachtigen. Een kustvogel is dus niet altijd een witte meeuw.

Terug nu naar Schotland. Een lange wandeling over een bijna onbegaanbaar pad naar een afgelegen vuurtoren had me doen besluiten geen zware camera mee te nemen. Aan het eind op een klif voor de vuurtoren tussen de Noordse stormvogels zaten twee Bonte kraaien. Een fraai nest op een uitstekend deel van de rots, goede afstand, mooie pose, goed licht. Alles aanwezig behalve de camera.

Om toch enige genoegdoening te geven aan deze vergeten vogel hierbij een toevallige opname op een parkeerplaats naast een restaurant. Het blijft tenslotte een snaaier. Niet het gedroomde plaatje, maar wel goed scherp.

Blijf op letten! Af en toe in de wintermaanden kan je hem in Nederland nog zien, misschien.