De geheime wereld van de Noordse stormvogel

Zelden boven land zoals in ons vorige bericht vermeld. In Engeland, Schotland en Wales een algemene broedvogel die in groten getale aan de kust te vinden is. Maar door zijn passie voor steile rotswanden en smalle richels soms niet makkelijk te ontdekken. In de broedtijd, wanneer ze aan land moeten komen is het gemakkelijkst de vliegende exemplaren te volgen en dan de richels af te turen. Zo ook hier, een vermoeide wandelaar zit uit te rusten op het Zoutpad en 4 meter eronder zitten meerdere paartjes te broeden, slechts verraden door de voedsel aanvoerende partner.

In eerste instantie denk je een meeuw te zien, maar de vliegwijze is anders. Stijver, hoekiger, abrupter. Een meer gedrongen lijf en de vleugels haken anders aan. Ook beduidend moeilijker te fotograferen, de zilver- en mantelmeeuwen zweven rustiger. Is in zijn element wanneer hij kan zweven boven de golven en de energie van de met de golf samengaande luchtstromen kan benutten. Vorm volgt functie, zoals in het design geldt. Jammer dat juist de situatie waarvoor hij optimaal is uitgerust zich ver buiten bereik van de lens bevindt.