De Tapuitjes

In de embryonale duintjes op het strand van Voorne tussen paal 7.6 en 8 kwam ik ze tegen: een paartje tapuiten. Het mannetje nog niet geheel op kleur maar duidelijk te onderscheiden van het vrouwtje. In deze periode van het jaar zijn ze veelvuldig te zien. Doortrekkers en een zeer beperkt aantal dat in Nederland zal blijven om te broeden. Over dat laatste is een positieve ontwikkeling te melden zoals in het laatste nummer van het tijdschrift van de vogelbescherming vermeld staat.

Broeden in konijnenholen en alles wat daar op lijkt, als het maar een holletje met een dak is. Op het strand tijdens de trek veel te zien, ook veelvuldig op de basaltblokken op de Maasvlakte. Mooi vogeltje met formaat tussen koolmees en spreeuw. In de vlucht te herkennen aan de opvallend witte stuit.

En wat betreft die embryonale duintjes: een chique term voor wat zandhoopjes met biestarwegras erop, hier en daar al wat helm en zeewolfsmelk. Continu in beweging onder invloed van wind, storm en springvloed: Slijten en weer aangroeien, totdat er een echt duin ontstaat. De kust is dynamisch maar op deze locatie groeiend.

Leuk toeval, beide tapuitjes hebben een oranje zweem op de borst. Laat het nu toevallig vandaag …..