Dode bruinvissen aangespoeld

50 Jaar geleden was het een zeldzaamheid als er een walvisachtige aanspoelde op de Nederlandse kust.

Afgelopen jaren is het aantal opgelopen tot meerdere strandingen per dag.

Het betreft voornamelijk bruinvissen die de laatste jaren weer in grote aantallen voor onze kust te vinden zijn.

Nu echter zijn er tientallen tegelijk op de Waddeneilanden aangespoeld en wordt er nog naar de oorzaak gegist.

Verse kadavers gaan vaak naar de Universiteit van Utrecht waar Lonneke IJsseldijk onderzoek doet naar de doodsoorzaak. Ook nu gaat zij en haar team weer aan de slag met de aangeleverde dode dieren.

Hoewel een stranding van een dode bruinvis dus vaker voorkomt is het grote aantal in korte tijd wel heel opvallend.

Wordt vervolgd als er meer duidelijkheid is.