Dolfijn gestrand op de Maasvlakte

De middag voor kerst werden we gebeld door SOS Dolfijn over een dode, gestrande dolfijn op het strand van de Maasvlakte.

Er komen een paar soorten dolfijnen voor in de Noordzee, maar in dit geval betrof het een kadaver van een gewone dolfijn.

SOS Dolfijn wilde het kadaver graag laten onderzoeken op de medische faculteit voor diergeneeskunde in Utrecht.

De Locatie was echter moeilijk te bereiken met onze ambulance en het dier was te zwaar om mee te gaan sjouwen.

In dit soort gevallen kunnen we een beroep doen op Wouter Vijfwinkel, die vaker werkzaamheden bij het strand uitvoert.

Ook nu was hij bereid om direct te komen helpen en samen met Leon, een van zijn medewerkers, zijn we met zijn shovel richting de punt van het slufterstrand gereden.

Met enige moeite is het ons gelukt om op deze manier bij de gestrande dolfijn te komen.

Samen met 2 andere vrijwilligers van onze stichting hebben we het dier met zorg in de laadbak gelegd, waarna het onfortuinlijke dier is opgehaald.