Een klassieke stranding op de Kwade Hoek

In het gebied wat zijn naam heeft te danken aan de vele strandingen in het verleden, troffen we een vondst die niet over het hoofd kon worden gezien.

Een flink zeiljacht lag op één oor in de branding.

Dit plezierjacht bleek een dag ervoor, met hoog water vast te zijn gelopen op het strand van de Kwade Hoek.

Pogingen om het jacht los te trekken waren mislukt en nu lag het treurig op haar zij, in afwachting van wat komen gaat.

De foto is gemaakt door Jan de Roon, boswachter bij Natuur Monumenten.