Een opmerkelijke vondst

De waterral laat zich zelden zien, maar zijn nachtelijke roep is niet te missen.

Een hoog gekrijs dat lijkt op het geluid van een gillend speenvarken.

Deze vogels zijn familie van de waterhoen en de meerkoet en leven in rietranden en moerasgebieden.

Nu de winter nadert, willen de rallen in het noorden van Europa graag zuidelijker overwinteren.

Deze onfortuinlijke waterral heeft de tocht niet overleefd en lag op het strand van de Maasvlakte.