Eidereendjes in de Maasmond

Pablo Guebey maakte de foto van bovenstaande pullen bij de Maasmond op een van zijn tochten over de Maasvlakte.

Op het eerste gezicht aandoenlijk, maar niet erg opvallend.

Tot je een mannetje eidereend in beeld krijgt.

Natuurlijk moeten de eitjes eerst zijn bevrucht voor dat ze worden uitgebroed.

Zie hier het statieportret van de zaadleverancier: een man eidereend.

Deze eend leeft vooral op zee en voornamelijk in arctisch gebied. Onze Delta is wel de meest zuidelijke streek waar de eider broedt.

Met zijn krachtige driehoekige snavel, met op de punt een tand, kan de eider mosselen en andere schelpdieren open breken. Het voedsel bestaat dan ook uit weekdieren, garnalen, krabbetjes, visjes en soms ook planten.

Als je bij de Maasmond gaat kijken, let dan eens op de vogels op het water, wellicht kun je dan ook wat eidereenden spotten.