Eiders

De Maasvlakte en de Oosterschelde zijn zo’n beetje de meest zuidelijke plaatsen waar deze fraaie eend broedt. Gewoon op de Wadden en bijzonder in de Delta. Totaal gaat het om zo’n 7000 broedparen in Nederland.

In de wintermaanden verandert dat beeld, dan kunnen we ze makkelijker waarnemen. De schattingen zijn dat zo’n 100.000 exemplaren in Nederland overwinteren. En dan kan je ze ook hier goed zien. Stekjes die een grote kans van slagen bieden zijn de bunkers in zee bij Rockanje, de Maasmond en vooral de Brouwersdam.

Kan je op afstand het vrouwtje nog wel eens missen, de mannetjes met hun fraaie kleed knallen er uit. Ook lekker om op scherp te stellen met dat contrast.

Deze trof ik aan vlak onder de kust bij de Brouwersdam, een leuk buitenkansje. Niet zeldzaam, wel bijzonder fraai.

overwinterende eidereenden voor de Zeeuwse kust