Galgenmaal…

Na de kerstdagen zullen de meesten van ons met een bevredigend gevoel terugdenken aan het feestmaal.

Een maal om je een volgende keer weer op te verheugen.

Ook vossen houden van een goede maaltijd, maar winkelen anders dan wij doen.

Ze kennen geen ruilhandel. maar voeden zich met wat voor hen bereikbaar is.

Omdat sommige mensen het makkelijker vinden om wat vergiftigd voedsel neer te leggen dan hun kippen beter te beschermen, heeft dit soms fatale gevolgen voor Rein.

Deze dode vos lag verkrampt en met schuim op de bek, op het strand

Een strandvondst die gemengde gevoelens oproept.

Het kan duiden op tekenen van vergiftiging.

Op het oog niet met zekerheid te zeggen, maar toch….