Gewone en Grijze Zeehond verenigd

Er was nog een oude wens om een plaatje te maken van een Gewone en een Grijze Zeehond tezamen. Beide soorten zijn hier algemeen dus zo moeilijk moest dat niet zijn. De praktijk is echter weerbarstig en zo kon het gebeuren dat deze wens lange tijd onvervuld op de plank bleef liggen.

Zeehonden rusten en zonnen in groepen op de bank, niet zozeer omdat het groepsdieren zijn maar vanwege de gunstige condities aldaar. Daarnaast dulden ze elkaar. Zo geldt dat ook voor de twee soorten, Gewone en Grijze, onderling. Los van incidenten kunnen ze bij elkaar in de buurt verkeren. Toch wist ik niet een aardige opname te maken van beide tezamen.

Eindelijk was het zover, laatste week 2021 lukte bij toeval wat tot dan met een uitgekiend plan niet te realiseren was: een aardige opname van onze twee grootste kustbewoners. Op de voorgrond een mannetje Gewone Zeehond en in het water een vrouwtje Grijze Zeehond.

Maar de keerzijde van positief toeval ( geluk) is pech. En dat beleefden we oudjaarsdag. De foto van de twee vergezeld van een stichtelijke eindejaars boodschap verdween door een crash van onze site onder water.

Inmiddels hersteld van dit debacle en bekomen van de oliebollen pakken we de draad weer op met deze plaat en wensen U alsnog een voorspoedig 2022!!!