Goudplevieren

Ruim 200 goudplevieren in het drassige landschap van de Prunjepolder op Schouwen. Hun gouden kleur licht op in het schrale winterzonnetje. Er bivakkeren nu duizenden in dit vogelparadijs. Nederland is een belangrijk overwinteringsgebied voor deze soort. In het najaar wordt het aantal van deze in meer noordelijke landen broedende vogels geschat op 200.000. Wanneer de winter zacht is, blijven er ca 100.000 exemplaren “hangen”. De rest trekt door naar warmer oorden.

En nu dan een kleine uitdaging voor deze donkere dagen: tel in 40 seconden het exacte aantal plevieren op deze foto, zonder gebruik te maken van hulpmiddelen. Het zal U niet lukken. Ervaar wat een roofvogel overkomt wanneer hij een poging onderneemt 1 individu in een groep te slaan. Kleur en patroon van het verenkleed en het grote aantal maken concentratie moeilijk.