Gras etende Jan-van-gent

Even sta je raar te kijken: een gras etende Jan-van-gent. Voor de spijsvertering, reiniging van het darmstelsel? Maar het wordt snel duidelijk. De vogels vliegen af-en-aan van het uiterste polletje gras aan de rand van de rots naar hun beoogde nestplaats op de richel. Het is materiaal dat gebruikt wordt om een bescheiden nest te maken.

Jan-van-genten leggen 1 ei per seizoen. Eventueel een tweede als de eerste sneuvelt. De jongen verlaten na drie maanden het nest met een gewicht van 3-4 kilo. Geeft een ruime periode om ze te volgen. Daarna is het gebeurd en speelt het leven zich af op zee.