Grote bek, deel 3

Meeuwen kunnen geeuwen, althans deze deed dat. Op grond van de foto alleen is die conclusie niet te trekken, maar het beest was in een lome bui en het geluid ontbrak, vandaar. Bij vogels zouden het geeuwen en het tegelijkertijd naar daarbuiten brengen van de tong de functie van afkoeling hebben. Ik meen me te verbeelden dat ook de stand van de kop bij het geeuwen anders is dan bij het schreeuwen. Maar dat is bij het waarnemen in de natuur ondergeschikt: is er geen geluid dan houden we het op geeuwen.