Grote sterns op de Maasvlakte

Grote sterns op de Maasvlakte waar ze dagelijks bivakkeren. Na de broedtijd op het nabije Haringvliet schooieren juvenielen en volwassen exemplaren op het meest zuidwestelijke deel. Visdieven, Grote sterns en Dwergsterns zitten vaak in grote aantallen bij elkaar aan de waterlijn van het dynamische strand. Deze groep vliegende Grote sterns bestaat uit juvenielen, te herkennen aan de nog volledig zwarte snavels en het bruin in het kleed, en volwassen exemplaren waar de kop al een deel van het zwart verliest kenmerkend voor het winterkleed.